کلیدواژه‌ها = ملی گرایی
تحلیلی متضاد بر ناسیونالیسم قومی و ناسیونالیسم قراردادی هویت سیاسی ایرانیان

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2009-2028

10.30510/psi.2022.329157.3097

شعبان محرم نژاد؛ اصغر پرتوی؛ عباس مرادی؛ ابوالفضل لطفی زاده


شناسایی به کارگیری هویت ملی در سیاست‌گذاری ورزش ایران

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1322-1339

10.30510/psi.2022.328510.3071

آیرین احمدپور؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ محمد خبیری؛ مجید جلالی فراهانی


بررسی علل رشد پوپولیسم ملی گرا در غرب: مطالعه موردی پیروزی دونالد ترامپ 2016

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 417-445

10.30510/psi.2022.321846.2867

حسین همتی؛ قاسم ترابی؛ عباس صالحی نجف آبادی