کلیدواژه‌ها = قرارداد
تحولات اجتماعی مفهوم قرارداد با رویکردی به‌نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2526-2538

10.30510/psi.2022.301312.2189

سید حسن طباطبائی؛ محمدجواد رضائی زاده


بررسی شرایط صحت قراردادها در قوانین مدنی ایران و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3693-3708

10.30510/psi.2022.329653.3120

سید سهیل قاضی میرسعید؛ عباس پهلوان زاده؛ حسین جلالی


تبیین شرایط تحقق مسئولیت در ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1428-1451

10.30510/psi.2022.320162.2844

محسن اناری؛ مظفر باشکوه؛ علیرضا لطفی دودران


ایجاب و قبول در تجارت الکترونیک در حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400

10.30510/psi.2021.249488.1280

محمد صحرائیان؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا


بررسی تطبیقی نقش قراردادها در ورزش در حقوق ایران و کامن لا

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 1180-1197

10.30510/psi.2022.343339.3484

حسین جاگرانی؛ مجید نوروزی خولکی؛ امیررضا قنداق ساز؛ محمد وریا خورده بینان؛ حمید بذرپاچ