کلیدواژه‌ها = حقوق دریاها
حقوق بین الملل، حق نجات و تکالیف دولت ها در ارائه خدمات تجسس و نجات دریایی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1966-1986

10.30510/psi.2022.341695.3446

بهمن نکیسا؛ زینب پورخاقان شاهرضایی؛ عباس برزگرزاده