کلیدواژه‌ها = اخلال
بررسی و تحلیل مبانی فقهی حرمت اخلالگری در نظام اقتصادی و ارتباط آن با امنیت اجتماعی و ملی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 371-384

10.30510/psi.2021.292184.1883

فخرالله ملائی کندلوس؛ آزیتا حریری؛ پرویز ذکاییان


سیاست جنایی قضایی ایران و اتحادیه اروپا در قبال اخلال در رقابت

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 504-527

10.30510/psi.2022.362584.3990

رعنا نادعلی جلوخانی؛ محسن شکرچی زاده؛ فرامرز عطریان