کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
تحلیل ماهیت گفتمان حمایت از برند ایرانی در اسناد پایین دستی رسانه ملی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3463-3485

10.30510/psi.2022.344649.3518

زینب ضیایی؛ عباس عباسپور؛ علی اکبر فرهنگی


بررسی آثار قواعد فقهی حاکم بر تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6441-6458

10.30510/psi.2022.360809.3931

محمدرضا حقیقی؛ فرج الله براتی؛ سید حسام الدین حسینی


طراحی مدل آسیب شناسی اجرای خط مشی عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد مقامتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1040-1060

10.30510/psi.2022.314231.2607

محمد طهوری؛ سیدعلی اکبر احمدی؛ کامبیز حمیدی


بررسی شناخت و تببین راهکارهای موجود برای اجرای اقتصاد مقاومتی از منظر حقوقی

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 107-120

10.30510/psi.2022.286465.1725

محمدرضا حقیقی؛ فرج الله براتی؛ سیدحسام الدین حسینی


طراحی الگوی خط‌مشی‌های عمومی برای گسترش نظام استانداردسازی بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 711-739

10.30510/psi.2022.322125.2880

حبیب اله جوانمرد؛ سیدسعید میرنظامی مدنی؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


الگویابی عوامل مؤثر بر گسترش پوشش استانداردسازی با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 815-838

10.30510/psi.2022.322128.2881

سیدسعید میرنظامی مدنی؛ حبیب اله جوانمرد؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده