کلیدواژه‌ها = شهر تبریز
معناکاوی روابط اجتماعی و استقلال عملکردی سالمندان شهر تبریز

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1117-1133

10.30510/psi.2022.340358.3419

محمد عباس زاده؛ کمال کوهی؛ محمد مصطفی عبدی


تحلیل و بررسی عوامل موثر بر هوشمندسازی شهرها (مطالعه موردی : شهر تبریز)

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1440-1456

10.30510/psi.2022.284683.1694

میرمحمد صالحی پناهی؛ رسول درس خوان؛ مریم سینگری؛ مهسا فرامرزی