کلیدواژه‌ها = اعتماد
بررسی عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی افراد در انتخابات ریاست جمهوری شهرشیروان

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 703-719

10.30510/psi.2022.296346.2057

ابرایم صالح آبادی؛ علیرضا قربانی؛ طاهره سلیمی امان آباد


طراحی الگوی اعتمادسازی رسانه‌ای در ورزش کشور

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1518-1538

10.30510/psi.2022.321403.2853

آرزو ملک؛ لیلی صفاری؛ مهدی نادری نسب


وضعیت سرمایۀ اجتماعی در ایران از نگاه صاحبنظران سیاسی و اجتماعی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 424-446

10.30510/psi.2022.246347.1243

یونس مقتدر؛ محمود کتابی؛ علیرضا گلشنی


هم‌افزایی سرمایه اجتماعی و بازار سرمایه در ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 198-216

10.30510/psi.2022.256878.1344

علی اکبر جعفری ندوشن؛ سعید عطار؛ مجتبی ملک افضلی


‌‌تأملی تطبیقی در مفهوم سرمایه اجتماعی از دیدگاه پاتنام و فوکویاما

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2288-2306

10.30510/psi.2022.349291.3646

محسن دلاویز؛ سید خدایار مرتضوی اصل؛ عطاء الله سینایی