کلیدواژه‌ها = وحدت
مبانی فقهی احکام تفرقه افکنی در میان امت اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1747-1760

10.30510/psi.2021.288659.1784

داود کریمی مرید؛ محمدعلی راغبی؛ محمد نوذری فردوسیه


بررسی وحدت یا دوگانگی نظام جزایی در بستر سیاست جنایی تقنینی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3130-3145

10.30510/psi.2022.288383.1769

علی نجیبیان؛ محمدهادی صادقی؛ فضل الله فروغی؛ شهرام ابراهیمی