کلیدواژه‌ها = اسلام
ضمانت اجرای حقوق جنگ در فقه امامیه و کنوانسیون‌های بین‌المللی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3370-3385

10.30510/psi.2022.353040.3762

رسول حمیدیان رازیانه؛ رحیم وکیل زاده؛ حسن موثقی


تببین جایگاه مردم در نظام مردم سالاری دینی از دیدگاه شهید بهشتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2661-2676

10.30510/psi.2022.337908.3357

سید عبدالمناف محسنی نیکو؛ محمدرضا قائدی؛ حمیدرضا حقیقت


تعاطی و تقابل اندیشه‌های اسلامی در شکل‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5610-5631

10.30510/psi.2022.291253.1842

احسان بزرگی؛ محسن حسنوند؛ احسان آقا محمدآقایی


سازگاری دموکراسی در نظام سازی حکومتهای اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1010-1022

10.30510/psi.2022.329321.3103

محمد حسین محمدی؛ خیرالله پروین؛ مصطفی سراجی


بررسی عناصر کارآمدی دولت‌ها از منظرآموزه‌ها و حقوق عمومی اسلام

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 562-578

10.30510/psi.2022.291538.1863

ابوالقاسم ابراهیمی؛ حسین احمری؛ علی صالحی فارسانی


رویکردتحلیلی بر جرم افساد فی الارض در نظام حقوقی اسلام و یهودیت

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2178-2191

10.30510/psi.2022.293084.1922

فاطمه نیرومند پسند؛ سید حسام الدین حسینی؛ عبدالجبار زرگوش نسب


بررسی زمینه‌های حضور و نفوذ مسیحیان در ساختار سیاسی مسلمانان در عصر امویان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 840-857

10.30510/psi.2022.310821.2479

فاطمه محمدی؛ جواد سخا؛ بشری دلریش؛ نصراله پورمحمدی املشی


بررسی تطبیقی نظام خانواده اُمانیستی و نظام خانواده محور اسلامی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.245401.1236

سید حسام الدین حسینی؛ شعیب رشیدی؛ موسی شهریاری


تسامح درون‌دینی در اندیشه سیاسی ابوحنیفه ابوحنیفه.

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 700-715

10.30510/psi.2021.306253.2355

محمد دانایی فر؛ قربانعلی گنجی؛ ایرج میر


نظارت در اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک طوسی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 103-129

10.30510/psi.2020.117697

روح الله اسلامی؛ حسین محسنی


اصول حاکم بر تبلیغات تجاری از منظر فقهی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1367-1391

10.30510/psi.2022.376879.4180

علی توانایی؛ علی چهکندی نژاد؛ طوبی صادقی


بررسی پدیده وئاد در جامعه عرب قبل از اسلام

دوره 2، شماره 3، آبان 1398

10.30510/psi.2022.347837.3593

محمدرضا طبیب؛ عبدالعزیز موحد؛ غفار پوربختیار


مدیریت ساماندهی جرم از منظر آموزه های دینی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 2445-2461

10.30510/psi.2023.380200.4220

اعظم مدیح؛ محمدرضا رحمت؛ اردوان ارژنگ