کلیدواژه‌ها = قصاص
کشف رویکرد مقاصدی حقوق کیفری اسلام از نظر فقه امامیه

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 93-109

10.30510/psi.2022.357812.3876

حسین یار احمدی؛ لیلا همینی؛ رضا بیرانوند


بررسی اختلاف مبانی فقهی صاحب مسالک(ره)و صاحب جواهر در مسائل جزائی (حدود و قصاص و دیات)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2912-2928

10.30510/psi.2022.320569.2830

سیده فاطمه حسن پور چنارستان علیاء؛ هرمز hormoz؛ محمد رسول اهنگران


نقش و تاثیر بزه دیده غیرمسلمان در قتل عمد توسط مسلمان از نظر بزه دیده شناسی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2875-2886

10.30510/psi.2022.301476.2350

حمیدرضا شاملو؛ محسن رهامی؛ الهام حیدری؛ کریم صالحی


لزوم فوریت یا عدم فوریت اجرای قصاص عضو (در فقه امامیه و مذاهب خمسه)

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 933-945

10.30510/psi.2023.348327.3615

عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ ابوالفضل قابل؛ عباسعلی سلطانی