کلیدواژه‌ها = جبران خسارت
مسئولیت ناشی از مذاکرات پیش قراردای با نگاهی به کامن لا و فقه امامیه

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1249-1265

10.30510/psi.2022.318700.2774

سید علی سید دارابی؛ رضا حسین گندمکار؛ عزیزالله فهیمی؛ عزت الله گنج خانلو


بررسی «جبران خسارت» ناشی از اقدام فضول و انواع آن در معاملات فضولی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4364-4371

10.30510/psi.2022.301927.2209

سیدمحمدعلی میربهبهانی؛ ابوالفضل دنکوب؛ غلامرضا گلچین راد


مبانی مسئولیت مدنی شورای شهر و شیوه های جبران خسارت اشخاص

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1266-1282

10.30510/psi.2022.319641.2799

میثم یوسفی طهارم؛ علیرضا رجب‌زاده اصطهباناتی؛ علی زارع


نظریه سوءاستفاده از حق در حق حبس در حقوق ایران و کانادا

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1874-1887

10.30510/psi.2022.318401.2765

توحید عبادی؛ علیرضا لطفی؛ ابراهیم نوشادی


جایگاه قانونی، سیاسی ریسک در مسئولیت های ناشی از جبران خسارت در بیمه

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 451-475

10.30510/psi.2022.260953.1379

محمد علی نیا؛ ابراهیم تقی زاده؛ محمد عزیزی


مسئولیت مدنی دولت در بازار بورس

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 569-588

10.30510/psi.2022.332307.3225

معین صباحی گراغانی؛ زهره حسن زاده یزدی


بررسی تخلف دولت منشا همه گیری ویروس کووید-19 از منظر حقوق بین الملل

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 697-716

10.30510/psi.2022.307075.2385

امید مقدسی فر؛ سید باقر میرعباسی؛ محمد جواد رضایی زاده؛ ساسان صیرفی


تبیین ارکان مسئولیت مدنی و شیوه های جبران خسارت ناشی از ارتباطات اینترنتی درحقوق ایران واتحادیه اروپا

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 630-647

10.30510/psi.2022.269424.1466

حمید محمدی کرد خیلی؛ مجید صفوی؛ محمد غلامعلی زاده؛ حمیدرضا اسمعیلی


انواع و روشهای جبران خسارت معنوی ناشی از بازداشت فرد بی‌گناه با رویکرد جامعه شناختی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.261467.1382

غلامعلی دهشیری؛ سید مهدی (نویسنده مسئول) منصوری؛ احمد حاجی ده آبادی


مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا نسبت به خسارات ایجاد شده در تحریم جمهوری اسلامی ایران1

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 291-303

10.30510/psi.2021.304940.2306

سالار سنجر زهی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ سهراب صلاحی