کلیدواژه‌ها = مسئولیت
مسئولیت کیفری اشخاص در حقوق بین الملل

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 287-305

10.30510/psi.2022.319410.2793

عباس رفیعی؛ سیدباقر میرعباسی؛ منصور عطاشنه


طراحی مدل بومی مسولیت های اجتماعی در شرکت های صنعتی و معدنی گل گهر

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4405-4428

10.30510/psi.2022.350340.3688

مجید مسعودی؛ ملیکه بهشتی فر؛ حسین کاظمی


بررسی و تحلیل مسئولیت کیفری ایران در جرایم سایبری

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 895-914

10.30510/psi.2022.317226.2863

مهشید مهتابی؛ قباد کاظمی؛ مسعود قاسمی


تبیین شرایط تحقق مسئولیت در ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1428-1451

10.30510/psi.2022.320162.2844

محسن اناری؛ مظفر باشکوه؛ علیرضا لطفی دودران


بررسی و تحلیل مسئولیت کارمندان بانک در رویه قضایی

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1498-1511

10.30510/psi.2022.341719.3447

علیرضا رجب زاده اصطباناتی؛ بختیار وطنی اجیرلو؛ علیرضا مظلوم رهنی


قواعد کلی مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران و انگلستان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400

10.30510/psi.2022.283825.1686

علیرضا لطفی دودران؛ احمد میرزائی گرمی؛ مظفر باشکوه


عوامل و آثار مسئولیت مدنی کارکنان دولت در قبال اتلاف اموال و اطلاعات

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 452-470

10.30510/psi.2024.261394.1381

ایران شادپور اسطلخ کیانی؛ عباس پهلوان زاده


مسئولیت سکوت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا با استناد به قاعده غرور

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 413-425

10.30510/psi.2022.336996.3325

ریحانه حسن پور؛ اسدالله لطفی؛ مرضیه پیله ور