کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
ارائه مدل توسعه سیاسی مبتنی بر نقش و مشارکت زنان

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1703-1722

10.30510/psi.2022.294893.1987

محمد شهرتی فر؛ نادر بهلولی؛ مجتبی رمضانی؛ حسین عماری


انتخابات و بازتولید رقابت های ایلی– مذهبی (مطالعه موردی اسلام آبادغرب)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1842-1865

10.30510/psi.2022.294585.2011

عباس صالحی نجف آبادی؛ اسکندر پرون؛ قدرت احمدیان؛ جهانبخش مرادی


موانع مردمسالاری در ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3589-3603

10.30510/psi.2022.363316.4038

مصطفی کواکبیان


بررسی مشارکت سیاسی در گفتمان دو دولت عدالت محور و اصلاح طلب

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 320-340

10.30510/psi.2022.334390.3272

ابوالقاسم شمس آبادی؛ موسی شهریاری؛ یوسف امینی


بررسی ارتباط بین تعهد اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر بندرعباس

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3703-3713

10.30510/psi.2022.299093.2103

سید باقر حسینی نژاد ماه خاتونی؛ محمد حسن الهی منش؛ رضا پریزاد


تحلیل جامعه شناختی نقش مسئولیت پذیری شهروندان اهواز درمشارکت سیاسی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6178-6197

10.30510/psi.2022.293945.1950

مهران کریمیان؛ مهدی ادیبی سده؛ نبی اله ایدر


بررسی جامعه شناختی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان های بویراحمد ودنا در سال(1398)

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2923-2948

10.30510/psi.2022.273709.1545

ابراهیم دباغ امینی؛ مهرداد نوابخش؛ علیرضا محسنی تبریزی


تأثیر قشربندی های خوزستان بر آگاهی بخشی و مشارکت سیاسی دانشجویان خوزستان بعد از انقلاب

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2950-2963

10.30510/psi.2021.301491.2197

محمدرضا علی پور خدادادی؛ رضا پریزاد؛ محمدحسن الهی منش


بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر مشارکت سیاسی بر امنیت ملی در دولت اصلاحات(1384-1376)

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3292-3305

10.30510/psi.2022.332889.3212

ولی اله کیانی؛ ابوالقاسم طاهری؛ علیرضا ازغندی


تحولات مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران از شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2305-2322

10.30510/psi.2022.312185.2547

سحر پورحسینی دهمیری؛ رضا پریزاد؛ علی َشیرخانی


بررسی مشارکت سیاسی شهروندان بالای 18 سال شهر اهواز

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 516-539

10.30510/psi.2022.312014.2533

حسین حاجی پور؛ یوسف امینی؛ منوچهر کردزنگنه؛ علی حسین حسین زاده


دلالت‌های سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی-اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی (مورد مطالعه: جامعه دانشگاهی شهر تهران)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 179-207

10.30510/psi.2022.239638.1226

مهدی مرادی؛ مسعود جعفری نژاد؛ علی بقایی سرابی؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشنی


فراتحلیل ادبیات سرمایه سیاسی در ایران (بازه زمانی دهه‌ی 1390)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.240081.1197

مجید جودکی؛ علی کریمی مله؛ محمدتقی قزلسفلی


مطالعه جامعه شناختی تاثیر سبک زندگی بر مشارکت سیاسی دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 229-248

10.30510/psi.2021.228335.1146

سجاد کنعانی نسب؛ ابراهیم متقی؛ علی روشنایی؛ عالیه شکربیگی؛ خلیل میرزایی


بررسی ارتباط بین احساس مسئولیت اجتماعی و رفتار انتخاباتی زنان شهر اهواز

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3203-3223

10.30510/psi.2022.363529.4016

الهام امیری فر؛ محمدعلی چیت ساز (نویسنده مسئول)؛ اصغر محمدی