کلیدواژه‌ها = اخلاق
مبانی فقهی و حقوقی نظریه عدالت معاوضی در فقه امامیه و بازخورد اخلاقی و اجتماعی آن

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6659-6685

10.30510/psi.2022.356472.3844

سیده مریم موسوی؛ سعید شریعتی فرانی؛ سید مهدی جلالی


آسیب شناسی شعر شاعران انقلاب دهه‌ی هفتاد و هشتاد از بعد فرهنگ و اخلاق

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 21-37

10.30510/psi.2022.318595.2773

رمضانعلی رازقی؛ سیدعلی اکبر شریعتی فر؛ بوالقاسم امیر احمدی


تحلیل هوش اخلاقی و مولفه‌های آن بر اساس روایات

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 871-887

10.30510/psi.2022.328548.3073

جعفر نامور؛ مسعود آذربایجانی


ارائه مدل مفهومی توسعه ورزش بر اساس تمدین نوین اسلامی ایرانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1482-1496

10.30510/psi.2022.321580.2860

عباس علائی مقدم؛ مهدی نادری نسب؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ سیدعباس بی نیاز


فضیلت گرایی در پرتو آراء جماعت گرایان معاصر

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 348-361

10.30510/psi.2022.295912.2015

سید سعید ساداتی؛ حسین رحمت الهی


حاکمیت محدود به نتیجه؛ پیامدگرایی اخلاقی

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1094-1119

10.30510/psi.2023.320896.2840

مهرناز مشعشع؛ علی پور قصاب امیری؛ علی رضا جهانگیری


ارائه الگوی تصمیم گیری اخلاقی مدیران سیاسی در سازمان های مردم نهاد

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.311984.2531

داود کیاکجوری؛ تیمور ساعدی؛ سعید اسلامی؛ بهزاد فرخ سرشت


ارائه مدل ارتقای اخلاق کاری معلمان (مورد مطالعه: معلمان ریاضی مقطع متوسطه)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 329-350

10.30510/psi.2022.291978.1876

علیرضا ربیعی؛ محمدصادق عسگری؛ محمد رضا ربیعی؛ داود ابراهیمی بقا


پیشران‌های فرار مالیاتی از منظر فرهنگی و اجتماعی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 593-614

10.30510/psi.2023.304010.2285

حسن جمالی؛ اکبر اعتباریان؛ سعید شریفی


طراحی الگوی پارادایم تصمیم گیری اخلاقی مدیران در سازمان های مردم نهاد

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400

10.30510/psi.2021.293989.1951

داود کیاکجور؛ تیمور ساعدی؛ سعید اسلامی؛ بهزاد فرخ سرشت


اخلاق و معنای زندگی در فلسفه خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 781-801

10.30510/psi.2023.361639.3955

پرستو حاتمی شفق؛ مهدی اخوان


تدوین کدها و شاخص های اخلاق سیاسی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با کاوش در مکاتب مختلف نظری.

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3328-3347

10.30510/psi.2022.347366.3581

پریسا بهلولی؛ محبوبه پاک نیا؛ بیژن نیری؛ حجت اله درویش پور


نقش اخلاقی تعاون و حمایت در آموزه های اسلام و ارتباط آن با نظریه کنترل اجتماعی جرم

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1295-1312

10.30510/psi.2022.331942.3177

غلامحسین مسعود؛ سمیرا تاج خراسانی؛ محسن شکرچی زاده


پرورش هوش اخلاقی کودکان بر اساس روایات معتبر

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2616-2640

10.30510/psi.2022.351722.3731

جعفر نامور؛ مسعود آذربایجانی؛ حمید رفیعی هنر؛ علی حسینی زاده ده آبادای


جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 849-860

10.30510/psi.2022.328108.3061

مصطفی عزیزی ارشد؛ اکبر وروایی (نویسنده مسئول)؛ محمدجواد جعفری؛ مسعود قاسمی


اصول حاکم بر تبلیغات تجاری از منظر فقهی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1367-1391

10.30510/psi.2022.376879.4180

علی توانایی؛ علی چهکندی نژاد؛ طوبی صادقی


ممیزی اخلاق در احکام فقهی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2585-2598

10.30510/psi.2022.357679.3872

جواد قلی یان امیری؛ عابدین مومنی؛ محمد علی خیراللهی؛ علی فقیهی


رابطه حقوق و اخلاق در فلسفه حقوق.

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 346-361

10.30510/psi.2024.179537.1006

نصراله امین کلیبر؛ یوسف جعفرزاده


اخلاق به‌مثابه سیاست درون‌نهاد در جامعه امروزی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 5-18

10.30510/psi.2018.96109

حمید نساج؛ جواد قربانی


جامعه‌گرایی و اجتماعی بودن فضیلت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 19-42

10.30510/psi.2018.96110

احمد محقر؛ زهره علوی راد