کلیدواژه‌ها = نوجوانان
اثرپذیری هویت نوجوانان از فضای مجازی و واقعی

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1585-1598

10.30510/psi.2022.334783.3288

بهجت شهابی عنبران؛ شهناز هاشمی؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر


نقش آموزه‌ی تربیتی_اجتماعی مدرسه در پیش گیری از بحران هویت نوجوانان

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3592-3617

10.30510/psi.2022.361402.3996

هوشیار سهرابی؛ اکبر محمدی؛ داوود معنوی پور