کلیدواژه‌ها = توسعه
بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 406-418

10.30510/psi.2022.306010.2344

حسینعلی حسن زاده حلاج؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی


نگاهی به سیاست گذاری زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 792-804

10.30510/psi.2022.347997.3605

مهدی نیکبخت؛ محمدحسن الهی‌منش؛ علی محسنی


حقوق بین‌الملل آبهای شیرین از پیدایش تا توسعه

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1194-1217

10.30510/psi.2022.331042.3145

سودابه نامداریان؛ لیلا رئیسی؛ علیرضا آرش پور


توسعه بر مبنای فرهنگ سازی اقتصادی و دلالت های آن بر جامعه ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1320-1337

10.30510/psi.2022.307641.2407

ابراهیم سرپرست سادات؛ فرزاد سرپرست سادات


مطالعه نقش زنان و دختران در توسعه آموزش

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2236-2248

10.30510/psi.2022.311614.2539

محدثه صیادیان؛ موسی عنبری


تحلیل ماهیت گفتمان حمایت از برند ایرانی در اسناد پایین دستی رسانه ملی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3463-3485

10.30510/psi.2022.344649.3518

زینب ضیایی؛ عباس عباسپور؛ علی اکبر فرهنگی


نقش مدیریت شهری بر توسعه حمل و نقل عمومی محور در شهر کرمانشاه

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3468-3484

10.30510/psi.2022.346221.3555

نگین احدی؛ زهره داودپور؛ مریم معینی فر


اولویت بندی شاخص‌های کلیدی موثر بر توسعه شبکه لجستیک شهری پایدار با رویکرد توسعه اجتماعی و نیروی انسانی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4741-4755

10.30510/psi.2022.297633.2063

جواد خمیس آبادی؛ محمد رضا کاباران زاد قدیم؛ حسنعلی آقاجانی کاسه گری؛ محمد مهدی موحدی


عوامل عدم توسعه سیاسی بعد از جنگ تحمیلی در شهر های درگیر جنگ

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 889-906

10.30510/psi.2022.326294.3001

نبی اله ایدر؛ فرید قنواتی؛ یوسف امینی


دولت توسعه گرا و فقر

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 2-32

10.30510/psi.2022.340845.3434

عبدالرضا سیفی؛ احمد ساعی


بررسی راه‌های نقش حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصادی

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 611-629

10.30510/psi.2022.276342.1604

انسیه حاجی محمد؛ منصور عطاشنه؛ ابومحمد عسگرخانی


دیپلماسی علمی و فناوری و توسعه سیاسی در ایران

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 576-595

10.30510/psi.2022.216230.1101

مهدی یزدان پناه؛ مریم مرادی؛ ابومحمد عسگرخانی


نقش نهادهای مدنی و دیپلماسی شهری در توسعه سیاسی ایران

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 536-558

10.30510/psi.2022.272432.1522

حسین عطائی واله؛ میرابراهیم صدیق؛ آرمین امینی


حکمرانی خوب دراندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 20-41

10.30510/psi.2022.274762.1564

محمدرضا علی حسینی عباسی؛ سیدخدایار مرتضوی؛ سید عطاء الله سینایی


بررسی رابطه نظام‌های سیاسی و توسعه بازارسرمایه

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 165-196

10.30510/psi.2022.312565.2559

امیررضا خطیر؛ مجتبی مقصودی؛ سعید اسلامی بیدگلی


کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته؛ با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1910-1936

10.30510/psi.2021.286651.1730

مهستان معصومی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ طهمورث شیری