کلیدواژه‌ها = فقه
مبانی فقهی احکام تفرقه افکنی در میان امت اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1747-1760

10.30510/psi.2021.288659.1784

داود کریمی مرید؛ محمدعلی راغبی؛ محمد نوذری فردوسیه


تعارضات فقهی ابن تیمیه با مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1906-1925

10.30510/psi.2022.346215.3576

سید علی امیری؛ عزیز جوانپور هروی؛ احسان شاکری خویی؛ پرویز احدی؛ قادر زارع مهدوی


اثبات فقه در ایجاد حکومت اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4191-4201

10.30510/psi.2022.305525.2328

رسول علیخانی؛ اکبر فلاح؛ محمد علی خیراللهی


تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی(معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6403-6414

10.30510/psi.2022.349475.3653

احمد راستگردانی؛ محمود قیوم زاده؛ محمد رسول اهنگران


بررسی جایگاه و آثار عقد رهن در حقوق اسلامی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3182-3200

10.30510/psi.2022.286959.1736

علی قنبری؛ محمد رسول آهنگران؛ هرمز اسدی کوهباد


حدود اختیارات وکیل معامله از دیدگاه فقه و مقایسه آن با حقوق انگلیس

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 771-784

10.30510/psi.2021.268567.1454

مریم معرفت ایزدی؛ ناصر مسعودی؛ حسن پاشازاده


بررسی تعارض اسناد در فقه امامیه و حقوق ایران (با تاکید بر تعارض سند عادی و رسمی)

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1400-1420

10.30510/psi.2022.349289.3645

محمد عطاردی مقدم؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجبزاده


واکاوی سنت فعلی معصوم (ع) در اکل گوشت خرگوش و رویکرد آن در جامعه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 610-625

10.30510/psi.2022.320134.2818

روح الله هدایتی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان؛ حسین صابری


تکالیف کارگزاران نظام اسلامی و شاخص‌های آنان در فقه اهل‌البیت (ع)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1624-1637

10.30510/psi.2022.256087.1337

جلیل البوغبیش؛ سید حسام الدین حسینی؛ حسن حیدری


تحلیل فقهی حقوقی چالش‌های سیاسی اجتماعی قضازدایی و برون‌سپاری مراجع غیررسمی حل و فصل دعاوی ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 330-342

10.30510/psi.2022.298753.2100

محمدرضا کمیلی فرد؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ محمد علی حیدری


ادله فقهی عدم صدور بازداشت موقت در قرار تأمین

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2352-2366

10.30510/psi.2022.345765.3542

رضا مقبلی قرائی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی؛ علیرضا عسگری


بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضا بدن در فقه و حقوق ایران

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399

10.30510/psi.2022.348422.3623

محمد بهنام نیا؛ سیروس شهریاری


تعیین ثمن درمعاملات تجاری بین المللی از منظر فقه

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 407-423

10.30510/psi.2022.346274.3556

افسانه سامری؛ سیدمحسن جلالی (نویسنده مسئول)؛ منصور امیرزاده جیرکلی


بررسی تاریخی تعامل فقیهان امامیه با حکومتها تا صفویه

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 810-846

10.30510/psi.2023.399630.4328

محمد علی برقی؛ طیبه عارف نیا