کلیدواژه‌ها = توسعه اقتصادی
مقایسه دولت اقتدارگرا و گذار به دمکراسی در چین و ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 687-701

10.30510/psi.2022.318034.2754

سعید حاجی ناصری؛ محمد حسن جباری


مقابله با فساد در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران(مطالعه موردی برنامه ششم)

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3737-3753

10.30510/psi.2023.421832.4382

مجید هاشمی فرا؛ محمد مهدی اسماعیلی؛ فرهاد زیوریار


تحلیلی بر تاثیر سرمایه انسانی بر عوامل نهادی در ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3613-3629

10.30510/psi.2022.292594.1899

مسلم زمانی؛ محسن زاینده رودی؛ علی رئیس پور رجبعلی


ارزیابی تطبیقی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار ششم و هفتم

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4363-4379

10.30510/psi.2022.353046.3763

قاسم رمضانی؛ مهدی صلاح؛ یاسر کهرازه


طراحی مدل افزایش سودآوری باشگاه های ورزشی تهران با استفاده از بازاریابی دیجیتال

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4381-4403

10.30510/psi.2022.348410.3622

معصومه قلعه نویی؛ علی محمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمیدرضا طلایی؛ رضا نیک بخش


بررسی ارتباط تحزب با توسعه اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی (دوره پهلوی)

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2378-2389

10.30510/psi.2022.313515.2589

سوسن خالقی؛ عیسی حسن زاده؛ محمدرضا نعیمی؛ عباسعلی طالبی


کارکرد حقوق کیفری در توسعه اقتصادی با تاکید بر خصوصی سازی

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 310-325

10.30510/psi.2022.307424.2397

حسین جلالی؛ امیر حسین رهگشای؛ امیر پاک نهاد


بررسی راه‌های نقش حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصادی

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 611-629

10.30510/psi.2022.276342.1604

انسیه حاجی محمد؛ منصور عطاشنه؛ ابومحمد عسگرخانی


تحولات توسعه شهری در 20 ساله گذشته شهر تهران از منظر جامعه‌شناسی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 2590-2614

10.30510/psi.2022.315176.2652

نیره مبارکی فرد؛ بهرام قدیمی؛ مهرداد نوابخش


ارائه الگوی مطلوب در جهت توسعه اقتصادی استان با تاکید بر آموزش های مهارتی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 2083-2103

10.30510/psi.2023.400693.4334

سیدجلال الدین حسینی دمیرچی درسی؛ اقباله عزیزخانی؛ صمد رسول زاده اقدم


تاثیر چندگانگی مدیریت بر توسعه اقتصادی شهر مشهد

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2455-2472

10.30510/psi.2022.348590.3625

رویا مجیدی؛ رحمت الله امیراحمدی؛ غلامرضا حسنی درمیان؛ صدیقه امینیان


بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور بر مبنای رویکرد داده بنیاد

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2633-2651

10.30510/psi.2022.296894.2041

تارا نیک اندام مدبر؛ مریم اوشک سرایی؛ مهدی فدایی اشکیکی؛ کیهان آزادی هیر؛ محمد رضا وطن پرست


شناسایی تاثیر مهاجرت نیروی کار بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3443-3449

10.30510/psi.2023.409270.4359

مهناز آقامحمدی؛ امیرهوشنگ میرکوشش؛ علی محمد زاده


هم سنجی تاثیر مناسبات سیستم عدم تمرکز بر پویایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2791-2816

10.30510/psi.2023.383670.4253

محمد صادق حقوقی؛ فخر الدین ابوئیه؛ یاسر روستایی؛ احمد رضا بهنیافر