کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی
تعاطی و تقابل اندیشه‌های اسلامی در شکل‌گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5610-5631

10.30510/psi.2022.291253.1842

احسان بزرگی؛ محسن حسنوند؛ احسان آقا محمدآقایی


بررسی وجود اشتراکات فرهنگی و نیاز دیپلماسی اقتصادی قوی بین دو کشور ایران و افغانستان

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3147-3161

10.30510/psi.2022.288323.1767

مرتضی شبانی اصل؛ عبدالرسول حسنی فر؛ احمد رضا طاهری


تحلیل تاثیر اقتصاد سیاسی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران (مورد پژوهشی: تحریم های امریکا)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 515-536

10.30510/psi.2022.259489.1362

عبدالرضا احمدی؛ لنا عبدالخانی؛ روح الله شهابی؛ فریدون اکبرزاده


چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 52-71

10.30510/psi.2022.243551.1225

نفیسه السادات قادری؛ علیرضا گلشنی؛ مسعود همت


ارزیابی جایگاه علمی و اخلاقی مدرسان دانشگاه فرهنگیان بر اساس شاخص های آموزه های اسلامی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3246-3268

10.30510/psi.2022.365405.4069

سیمین امینی زارع؛ رمضان جهانیان؛ پریسا ایران نژاد


کاربرد نظریه کوانتوم در تحلیل جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 112-136

10.30510/psi.2020.252874.1317

شهرام قاضی زاده؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی


تحلیل زمینه های هویتی جنبش فمینیسم در جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 44-74

10.30510/psi.2019.109967

حسن ناصرخاکی؛ علی مرشدی زاد؛ عباس کشاورز شکری


مهاجرپذیری تحصیلی و هویت در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 127-154

10.30510/psi.2018.96114

توحید محرمی؛ محمد اسحاقی