کلیدواژه‌ها = دین
نقد و بررسی نظریه ممتیک دین اثر دکتر ریچارد داوکینز

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1497-1509

10.30510/psi.2022.313852.2597

حسن رفیع ریاحی؛ ناصر محمدی؛ مهین رضائی


بررسی جایگاه عقل و دین در اندیشه سیاسی ابن سینا

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 7207-7218

10.30510/psi.2022.293547.1936

سیده زهره تقی خانی؛ محسن رحیم اووف


بازتعریف سیاسی احکام عبادی اسلامی در اندیشه علی شریعتی(مطالعه موردی فریضه حج)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6588-6604

10.30510/psi.2022.347061.3575

نورسعید آسا؛ فرشته سادات اتفاق فر؛ مهدی گلجان


جایگاه سیاسی و اجتماعی حنفا در دوران جاهلیت

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 325-335

10.30510/psi.2022.315596.2647

حبیب مکارم نژاد؛ علی فتح الهی؛ اردشیر منظمی


بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در سنت مسیحیت و عصر روشنگری

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 283-299

10.30510/psi.2022.280448.1648

رازمیک درمگردیچیان؛ احمد آذین؛ محمدرضا یزدانی زازرانی


بررسی و تحلیل راهکارهای رسیدن به آرامش فردی و اجتماعی با رویکرد به قرآن کریم و انجیل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 553-565

10.30510/psi.2022.317106.2712

بی بی زهرا بهشتی؛ فرهاد ادریسی؛ محمدحسین صائینی؛ حسین مرادی زنجانی


همگرایی بین دین و رسانه با نقد و بررسی نظرات مخالفان و موافقان

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399

10.30510/psi.2021.315006.2628

غلامعلی شیخی؛ محمد حسن الهی منش؛ مقصود رنجبر


رابطه ی دین بر فرهنگ و سیاستگذاری اجتماعی شهروندان تهران

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 544-609

10.30510/psi.2021.310291.2463

سید علی نیا کیانی تهرانی؛ محمدرضا قائدی؛ ارسلان قربانی؛ رضا سیمبر


رویکردی جامعه‌شناختی به نسبت دین و فناوری

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 5-26

10.30510/psi.2018.96101

محمدرحیم عیوضی؛ سید حسام‌الدین باب‌گوره؛ احسانه محمدی