کلیدواژه‌ها = قوانین ایران
نقد وبررسی جرایم سیاسی در حقوق ایران و فقه اسلامی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 284-296

10.30510/psi.2022.333457.3236

سید حسن شاهچراغ؛ محمد حسن حسنی؛ مهدی ذوالفقاری


بررسی چالشهای حقوقی تحصیل و تملک اراضی در قراردادهای صنعت نفت و گاز

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 3365-3380

10.30510/psi.2022.349276.3644

حبیب قاسم زاده؛ علیرضا رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی


جرایم سیاسی و مصادیق آن در حقوق ایران و موازین بین المللی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3064-3076

10.30510/psi.2022.361412.3963

سمیه رضااوغلی؛ رضا فانی؛ دادیار هادی