کلیدواژه‌ها = آگاهی سیاسی
تبیین اندیشه سیاسی کواکبی در چارچوب نظریه توماس اسپریگنز

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3348-3365

10.30510/psi.2022.361724.3958

احمدرضا هفت برادران؛ سید حسن ملائکه (نویسنده مسئول)؛ محمدرضا اقارب پرست


عوامل موثر بر قشربندی، آگاهی سیاسی و مشارکت سیاسی جامعه خوزستان بعد از انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 877-897

10.30510/psi.2022.328382.3063

محمدرضا علی پور خدادادی؛ رضا پریزاد؛ محمدحسن الهی منش