کلیدواژه‌ها = حنیف
جایگاه سیاسی و اجتماعی حنفا در دوران جاهلیت

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 325-335

10.30510/psi.2022.315596.2647

حبیب مکارم نژاد؛ علی فتح الهی؛ اردشیر منظمی