کلیدواژه‌ها = خط مشی عمومی بازرگانی
طراحی مدل آسیب شناسی اجرای خط مشی عمومی بازرگانی کشور با رویکرد اقتصاد مقامتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1040-1060

10.30510/psi.2022.314231.2607

محمد طهوری؛ سیدعلی اکبر احمدی؛ کامبیز حمیدی