کلیدواژه‌ها = اسناد بین المللی
بررسی اوصاف و آثار اسناد بازرسی در حقوق و اسناد بین المللی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3454-3466

10.30510/psi.2022.347459.3586

آزیتا پرطاووسی؛ عاطفه امینی نیا


مطالعه آثار و نتایج انکار و حق سکوت در فرایند کیفری و اسناد بین‌المللی

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 541-558

10.30510/psi.2023.328438.3065

محمد دحیمی؛ اسماعیل عبدالهی؛ مریم صفایی


جستاری در حقوق پناهندگان در ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 820-840

10.30510/psi.2022.281387.2214

حسین اسمعیلی؛ بابک وثوقی فرد؛ سید باقر میرعباسی


بررسی تطبیقی قاچاق انسان به منظور فحشا از منظر قوانین کیفری ایالات متحده آمریکا و اسناد بین المللی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 741-760

10.30510/psi.2022.325821.2988

حسین قنبری؛ احمد رمضانی؛ احمد فلاحی؛ ابوالفضل احمدزاده


رویکرد کنوانسیون ریو در حفاظت از حیات زیست محیطی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 870-880

10.30510/psi.2022.345107.3527

سیدحامد شجاعی؛ علی اکبر اسمعیلی؛ حسین میری


اعمال مجازات اعدام در تضاد با قواعد حقوق بشری اسناد حقوق بین الملل

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 802-815

10.30510/psi.2022.324096.2955

سعادت علی جلال دوست؛ داوود داداش نژاد دلشاد؛ محمدجواد باقی زاده


بررسی تطبیقی جرح داور در داوری تجاری بین الملل با تکیه بر اسناد بین المللی و قوانین داخلی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1054-1071

10.30510/psi.2021.275131.1576

علی اکبر جسمانی؛ بابک خسروی نیا؛ مهدی زارع؛ محمد رمضانی


حمایت کیفری از حق بر سلامت مصرف کننده و دادخواهی پذیری آن

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2336-2363

10.30510/psi.2023.422046.4383

رضا شریفی؛ امیر پاک نهاد؛ غلامرضا سلطانفر