کلیدواژه‌ها = حقوق بین الملل
مسئولیت کیفری اشخاص در حقوق بین الملل

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 287-305

10.30510/psi.2022.319410.2793

عباس رفیعی؛ سیدباقر میرعباسی؛ منصور عطاشنه


انقلاب اسلامی ایران و چالش‌های آن با نظام بین الملل

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 307-318

10.30510/psi.2022.286070.1717

محمد عباسی؛ نادر پورآخوندی؛ سیدحمیدررضا سیدی


بررسی نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3368-3384

10.30510/psi.2022.347309.3579

پژمان میرکریمی؛ سیدباقر میرعباسی؛ مریم مرادی


بررسی ضمانت اجرای نقض و دور زدن تحریمها از منظر حقوق بین الملل

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3751-3764

10.30510/psi.2022.291909.1871

عباس جعفرزاده؛ ابو محمد عسگرخانی؛ محمودرضا محمدطاهری؛ منصور عطاشنه


بررسی تعرضات اخلاقی تصمیمات سازمان های بین المللی با خروج نیرو های ناتو از افغانستان

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4574-4568

10.30510/psi.2022.297674.2067

محمد گل عیسی زائی؛ عاطفه امینی نیا؛ جمیل حسن پور


نقش معاهدات در توسعه حقوق عرفی

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 422-443

10.30510/psi.2022.327562.3041

مهرداد نوری؛ سید باقر میرعباسی؛ عبد النعیم شهریاری


بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با بیماری های همه گیر

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1099-1122

10.30510/psi.2022.291582.1854

سینا برزگرجلالی؛ حسن خسروی؛ سهیلا کوشا


تاثیر قواعد آمره و ملاحظات اجتماعی بر اجرای آرای داوری تجاری بین المللی.

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2023.317302.2716

محسن شفیعی دستگردی؛ مسعود شیرانی؛ احمد محمدی


تدوین معاهدات در حقوق فضای سایبر: چالش‌ها و فرصت ها

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 2848-2863

10.30510/psi.2023.379171.4210

سید وحید لاجوردی؛ محمدرضا حکاک زاده


بررسی تغییر روند قاعده سازی در حقوق بین الملل از حالت عرفی به قراردادی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2131-2149

10.30510/psi.2022.326010.2994

مهرداد نوری؛ سید باقر میرعباسی؛ عبد النعیم شهریاری


نقش افراد و سازمان‏های مردم نهاد در حفظ صلح و امنیت بین‏ المللی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2735-2753

10.30510/psi.2022.353779.3785

احمد وحیدی منش؛ حسین فرحی (نویسنده مسئول)؛ سعید منصوری؛ حمیدرضا علیخانی کردشامی


شناسایی دولت در حقوق بین الملل کلاسیک

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2381-2406

10.30510/psi.2022.339064.3393

علیرضا نصیری اقدم؛ امیر محمودی؛ افشین زرگر