کلیدواژه‌ها = "مکتب فقهی نجف"
اصل عدم ولایت در مناسبات حاکمیتی(سیاسی) از منظر مکتب فقهی نجف

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 897-911

10.30510/psi.2023.310037.2453

محبوبه شاهمرادی؛ مسعود راعی؛ سیامک بهارلوئی