کلیدواژه‌ها = آزادی
بررسی جایگاه آزادی در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 129-147

10.30510/psi.2022.360850.3935

وحید ملکشاهی نژاد؛ فاطمه نصرالهی؛ محسن احمدی


موانع حقوقی تاسیس و توسعه احزاب در ایران با نقد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی 1395

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 342-360

10.30510/psi.2022.319702.2801

مونا احمدی؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ اسدالله یاوری؛ ناصر على منصوریان


تحلیل تطبیقی مفهوم آزادی در اندیشه عطار و مکتب اومانیسم

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2275-2993

10.30510/psi.2022.337588.3346

علی دارابی؛ زهرا رفیعی؛ مریم زیبائی نژاد


مفهوم آزادی در نظریه سیاسی هانا آرنت و فردریش هگل

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 398-410

10.30510/psi.2022.296945.2043

خشایار بوربوری؛ حسینعلی نوذری؛ رضا شیرزادی


بررسی ابعاد فقهی-حقوقی حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1597-1606

10.30510/psi.2022.295665.2005

حسن حسن زاده؛ علی میر ابراهیمی؛ علی چهکندی نژاد


حقوق ماهوی ناظر بر عدالت اجتماعی در حقوق موضوعه و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1028-1040

10.30510/psi.2022.314550.2616

حسن حسن زاده؛ علی میر ابراهیمی؛ علی چهکندی نژاد


مقایسه حق بر عقیده در حقوق اساسی ایران و انگلستان

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1308-1326

10.30510/psi.2021.299732.2133

محمدرضا جهانبخشی کرمانشاهی؛ محمدجواد جعفری


مقایسۀ نگرش کانت و مطهری در خصوص مفهوم حق و تکلیف

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399

10.30510/psi.2021.294270.1973

محمد اسماعیل لطفی دیبا؛ سید خدایار مرتضوی اصل؛ سید مصطفی تقوی مقدم؛ فرید خاتمی


تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 61-85

10.30510/psi.2020.247831.1259

احمدرضا شاه علی؛ مهدی اسدی؛ حمزه سلیم بیگی


تعارض ماهیتی تفسیر اندیشه‌های شهید مطهری با الگوی اسپریگنز

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 922-934

10.30510/psi.2022.343892.3498

مجتبی داودی؛ سید حسن ملائکه (نویسنده مسئول)؛ بهرام منتظری


روند توسعة سیاسی در ایران از سال 1368 تاکنون براساس رویکرد آمارتیا کومار سن

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 49-74

10.30510/psi.2019.108389

مریم همت خواه عثماوندانی؛ علیرضا ازغندی؛ مصطفی ابطحی؛ محمد مهدی مجاهدی


رابطه حقوق و اخلاق در فلسفه حقوق.

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 346-361

10.30510/psi.2024.179537.1006

نصراله امین کلیبر؛ یوسف جعفرزاده