کلیدواژه‌ها = مدیریت استعداد
مقوله‌های راهبردی مدیریت استعداد در مدارس: یک مطالعه کیفی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 7220-7238

10.30510/psi.2022.293005.1930

معصومه شریفی؛ ناصر عباس زاده؛ حمید شفیع زاده


بررسی نقش مدیریت استعداد و جانشین‌پروری در توسعه عملکرد موسسات حسابرسی ایران

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 225-241

10.30510/psi.2022.333865.3249

محمد تشکری جهرمی؛ اله کرم صالحی؛ محمد امین کوه بر


ارائه الگوی مدیریت استعداد نیروی کار با تأکید بر فرهنگ سازمانی در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با روش ترکیبی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 346-367

10.30510/psi.2022.337382.3340

سمیه بنی خدمت؛ موسی رضوانی چمن زمین (نویسنده مسئول)؛ صمد جباری اصل