کلیدواژه‌ها = محیط‌زیست
نهادگرایی، جنبش‌های زیست‌محیطی و امنیتی شدن مسائل زیست‌محیطی در اروپا

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6816-6836

10.30510/psi.2022.343044.3474

سعید ابراهیمی اونبربیگلو؛ محمد یوسفی جویباری؛ سیدجلال‌الدین دهقانی فیروزآبادی