کلیدواژه‌ها = جرم
نقدی بر چالش‌های جرم‌انگاری بیشینه مدار در حقوق کیفری ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2464-2482

10.30510/psi.2022.303020.2248

مسعود قادری؛ قدرت الله خسروشاهی؛ روح الله سپهری


سیاست جنایی ایران در برابر جرایم علیه منابع ملی زیست محیطی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 3008-3030

10.30510/psi.2022.303594.2265

علی علی نژاد؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی؛ محمد نبی پور


چالش‌های کارکردی دستگاه عدالت کیفری در برخورد با جرائم خشن در فضای مجازی.

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2072-2092

10.30510/psi.2022.341403.3436

فائزه سادات واعظی‌فر؛ محسن شکرچی زاده؛ غلامحسین مسعود


بررسی تطبیقی راهبرد امربه معروف و نهی از منکر با تئوری پنجره های شکسته در سیاست جنایی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2390-2406

10.30510/psi.2022.334313.3271

ثریا قنبری کرمانشاهی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی؛ علیرضا عسگری


واکاوی مفهوم حق، تسلط و مالکیت بر خویشتن و رابطه ی آن با خودکشی وامکان جرم انگاری آن

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3649-3670

10.30510/psi.2022.329062.3112

محمد حسین دانشفر؛ مسعود حیدری؛ محمود مالمیر؛ محمود اشرافی


سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مبتنی بر پنهان‌کاری

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1442-1454

10.30510/psi.2022.316895.2700

طاهره کیاکجوری؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


آسیب شناسی تعریف قانونی جرم

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1759-1787

10.30510/psi.2022.320280.2832

محسن دیبانژاد؛ فرید محسنی؛ ناصر قاسمی


چالش های اجرایی و جامعه شناختی پیشگیری وضعی از جرم و راهکارهای مواجه با آن

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 373-387

10.30510/psi.2022.266588.1439

علی دیناروندراد؛ سمیرا گل خندان؛ اکبر رجبی


مهمترین ضوابط و معیارها در شناسایی جرایم منافی عفت در حقوق کیفری ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.248351.1271

رشید قدیری؛ علامعلی نصیری؛ مریم نقدی دورباطی؛ کامران قدوسی


جرم انگاری تبانی از جرایم علیه امنیت در حقوق ایران و فرانسه

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 507-518

10.30510/psi.2023.304323.2289

سید نصیر کلانتری؛ روح اله سپهری؛ شهید شاطری پور اصفهانی


تحلیل جامعه شناختی رفتارمجرمانه ومسئولیت کیفری

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 611-626

10.30510/psi.2021.265859.1435

هادی صداقت؛ اسماعیل عبدالهی؛ علی جمادی


مسئولیت کیفری اسلام در قبال تخریب منابع طبیعی با رویکرد تخریب جنگل ها و مراتع

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 426-444

10.30510/psi.2022.319535.2967

معصومه شایسته پاهنگه؛ علی پریمی؛ مرتضی براتی


‎معیار تعیین شدت جرم در حقوق ایران

دوره 2، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 365-385

10.30510/psi.2022.345387.3537

سعید فتح پور؛ غلامرضا سلطانفر (نویسنده مسئول)؛ مهدی هوشیار


مدیریت ساماندهی جرم از منظر آموزه های دینی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 2445-2461

10.30510/psi.2023.380200.4220

اعظم مدیح؛ محمدرضا رحمت؛ اردوان ارژنگ