کلیدواژه‌ها = آموزش
مطالعه نقش زنان و دختران در توسعه آموزش

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2236-2248

10.30510/psi.2022.311614.2539

محدثه صیادیان؛ موسی عنبری


طراحی مدل توانمندسازی با رویکرد توسعه حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی شهر زابل

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3410-3433

10.30510/psi.2022.351932.3738

حبیب خمری؛ الهام فریبرزی؛ نازیا سادات ناصری


طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش - مهارت رشته حسابداری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 715-740

10.30510/psi.2022.318347.2759

فاطمه رسولی؛ حبیب اله نخعی؛ قدرت اله طالب نیا؛ محمد حسن غنی فر


بررسی جامعه شناختی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش (مورد مطالعه: فارغ‌التحصیلان شهر تهران)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2513-2562

10.30510/psi.2022.351045.3707

لیلا اشرف زاده مراد اعلی؛ علیرضا کلدی؛ حسین آقاجانی مرساء؛ نوروز هاشم زهی


بررسی عوامل و مولفه های مورد نیازمدل پارادایمی آموزش - مهارت رشته حسابداری به روش گرندد تئوری

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3224-3225

10.30510/psi.2022.362214.3980

فاطمه رسولی؛ حبیب اله نخعی؛ قدرت اله طالب نیا؛ محمد حسن غنی فر