کلیدواژه‌ها = قدرت سیاسی
نگرش سنجی روحانیت نسبت به تحزب در جمهوری اسلامی ایران (1357-1397)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3928-3943

10.30510/psi.2022.320039.2812

مهدی پورعاشور؛ محمد جواد حق شناس؛ مصطفی ملکی


چالش گفتمان های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا در ایران ( 1396-1392)

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 375-393

10.30510/psi.2021.236948.1175

اکرم بای؛ بابک نادرپور؛ مسعود مطلبی