کلیدواژه‌ها = مسئولیت اجتماعی
چیستی چالش های مالی مسئولیت اجتماعی از منظر جامعه شناسی حقوق عمومی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4312-4324

10.30510/psi.2022.334731.3286

سید یحیی موسوی کوهپر؛ علی زارع؛ مهدی منتظر؛ محمدرضا عسگری


ارزیابی تاثیر مسئولیت اختیاری و قانونی در نگرش مشتریان: رویکرد شبه تجربی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 779-811

10.30510/psi.2022.302303.2221

احمد متقی راد؛ حسین وظیفه دوست؛ هاشم نیکومرام


تدوین الگوی مناسب گزارشگری مسئولیت اجتماعی مبتنی بر تفکر انتقادی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.322958.2911

ضرغام جعفری منصورآباد؛ مصطفی قاسمی؛ عبدالرضا محسنی


تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اعتماد اجتماعی به نظام بانکی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 467-488

10.30510/psi.2021.312482.2564

محمد گویا؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ قربانعلی ابراهیمی