کلیدواژه‌ها = سیاست
بررسی دیدگاه‌های عرفانی امام خمینی و تطبیق با اشعار کلیدی مولانا

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 432-448

10.30510/psi.2022.333621.3243

طاهره شفیعی؛ علیرضا فهیم؛ محسن فهیم؛ علیرضا خواجه گیر


آسیب شناسی دیپلماسی بین المللی ورزش ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4992-5008

10.30510/psi.2022.344627.3514

آرمان طاهری؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ مرتضی دوستی پاشاکلایی


آسیب شناسی سیاسی اجتماعی سرمایه گذاری مولددر ایران ۱۳۵۷-۱۳۹۸

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5010-5022

10.30510/psi.2022.334528.3279

جواد بهمنی؛ اسماعیل شفیعی؛ محمدعلی شهریاری


نهادگرایی، جنبش‌های زیست‌محیطی و امنیتی شدن مسائل زیست‌محیطی در اروپا

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6816-6836

10.30510/psi.2022.343044.3474

سعید ابراهیمی اونبربیگلو؛ محمد یوسفی جویباری؛ سیدجلال‌الدین دهقانی فیروزآبادی


بازتعریف سیاسی احکام عبادی اسلامی در اندیشه علی شریعتی(مطالعه موردی فریضه حج)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6588-6604

10.30510/psi.2022.347061.3575

نورسعید آسا؛ فرشته سادات اتفاق فر؛ مهدی گلجان


بحران مشروعیت در آراء ابن تیمیه

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 455-469

10.30510/psi.2022.331827.3173

سید علی امیری؛ عزیز جوانپور هروی؛ احسان شاکری خویی؛ پرویز احدی؛ قادر زارع مهدوی


مفهوم آزادی در نظریه سیاسی هانا آرنت و فردریش هگل

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 398-410

10.30510/psi.2022.296945.2043

خشایار بوربوری؛ حسینعلی نوذری؛ رضا شیرزادی


بررسی سیاست آقا محمد بیدآبادی درشکل گیری عرفان شیعی

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 914-895

10.30510/psi.2022.325600.2979

محمد دانشیار؛ اسماعیل منصوری لاریجانی؛ هادی وکیلی


شکل گیرینهادمرجعیت کل در ساختار روحانیت شیعه

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1301-1319

10.30510/psi.2022.272648.1525

بهروز امیدی؛ محمدمهدی مرادی خلج


واکاوی ارتباط مدرنیزاسیون و سیاست‌های توسعه شهر (مطالعه موردی شهر مشهد)

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 104-121

10.30510/psi.2022.317255.2715

محمد باقری؛ مهدی نجف زاده؛ وحید سینائی؛ مرتضی منشادی


جایگاه قانونی، سیاسی ریسک در مسئولیت های ناشی از جبران خسارت در بیمه

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 451-475

10.30510/psi.2022.260953.1379

محمد علی نیا؛ ابراهیم تقی زاده؛ محمد عزیزی


نسبت امر سیاسی و حقوق عمومی مدرن

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 447-473

10.30510/psi.2022.327841.3052

جهان بخش ابراهیمی؛ محمدحسین زارعی؛ عرفان شمس


سیاستهای دولت جمهوری اسلامی نسبت به جایگاه زنان براساس مدل فزاینده بین سالهای(1384-1368)

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 975-998

10.30510/psi.2022.297271.2048

لیلا حاجی قهرمانی؛ بهمن کشاورز؛ حسن عیوض زاده؛ مهدی خوشخطی


تحلیل تاثیر اقتصاد سیاسی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران (مورد پژوهشی: تحریم های امریکا)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 515-536

10.30510/psi.2022.259489.1362

عبدالرضا احمدی؛ لنا عبدالخانی؛ روح الله شهابی؛ فریدون اکبرزاده


تحلیل فقهی حقوقی چالش‌های سیاسی اجتماعی قضازدایی و برون‌سپاری مراجع غیررسمی حل و فصل دعاوی ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 330-342

10.30510/psi.2022.298753.2100

محمدرضا کمیلی فرد؛ احسان علی اکبری بابوکانی؛ محمد علی حیدری


جامعه و سیاست در دوره قاجاریه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1235-1258

10.30510/psi.2023.218800.1118

حجت عبداللهی؛ معصومه قره داغی؛ منوچهر صمدی وند؛ نازلی اسکندری نژاد