کلیدواژه‌ها = اعتماد نهادی
بررسی رابطه اعتماد به کیفیت حکمرانی و امید اجتماعی در بین جوانان شهر بوشهر

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2273-2294

10.30510/psi.2022.301627.2202

محمد مشایخی؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسالار زاده


بررسی جامعه شناحتی نقش عوامل اجتماعی بر تورم و نوسانات نرخ ارز

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 407-439

10.30510/psi.2022.288857.1778

حمید اعتمادی راد؛ اسماعیل جهانبخش؛ منصور حقیقتیان


بررسی ارتباط بین اعتماد اجتماعی و همسازی اجتماعی در بین شهروندان شهر یاسوج

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 505-522

10.30510/psi.2021.309164.2421

گلناز قلی پور؛ منصور حقیقتیان؛ رضا اسماعیلی


شناسایی عوامل اجتماعی اثرگذار بر تورم و نوسانات نرخ ارز

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2681-2702

10.30510/psi.2022.365030.4061

حمید اعتمادی راد؛ اسماعیل جهانخش؛ منصور حقیقتیان