کلیدواژه‌ها = اشتغال
اشتغال زنان و الزامات آن ازمنظر قرآن و روایات

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2624-2633

10.30510/psi.2022.292611.1900

نواب پوررضائی مهرآبادی؛ محمد رضا ابوئی؛ اعظم اعتمادی فرد


تحلیل مقایسه ای اثرات آموزش‌های کاردانش و فنی حرفه‌ای بر اشتغال فارغ التحصیلان دانش آموزان شهر تهران-1397

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2150-2172

10.30510/psi.2022.326584.3012

لیلا اشرف زاده مراد اعلی؛ علیرضا کلدی؛ حسین آقاجانی مرساء؛ نوروز هاشم زهی


بررسی جامعه شناختی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش (مورد مطالعه: فارغ‌التحصیلان شهر تهران)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2513-2562

10.30510/psi.2022.351045.3707

لیلا اشرف زاده مراد اعلی؛ علیرضا کلدی؛ حسین آقاجانی مرساء؛ نوروز هاشم زهی