کلیدواژه‌ها = مبانی فقهی
مبانی فقهی نظام ثبت اسناد و املاک

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1487-1500

10.30510/psi.2022.309914.2457

امین حسینی؛ مسعود شیرانی؛ داود نصیران


بررسی و تحلیل مبانی فقهی حرمت اخلالگری در نظام اقتصادی و ارتباط آن با امنیت اجتماعی و ملی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 371-384

10.30510/psi.2021.292184.1883

فخرالله ملائی کندلوس؛ آزیتا حریری؛ پرویز ذکاییان


بررسی فقهی و حقوقی، جرم جاسوسی توسط نیروی های نظامی و انتظامی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 944-964

10.30510/psi.2021.269951.1474

علی اسماعیلی کریزی؛ حسین احمری؛ محمدرضا کاظمی گلوردی


مبانی فقهی حقوقی نقش وکارکرد بازار در جامعه اسلامی وتاثیرآن در روابط سیاسی کشورها

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 1122-1137

10.30510/psi.2022.339070.3392

فرخ فرزانه پور؛ احمدرضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری