کلیدواژه‌ها = حزب
موانع حقوقی تاسیس و توسعه احزاب در ایران با نقد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی 1395

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 342-360

10.30510/psi.2022.319702.2801

مونا احمدی؛ مهدی شعبان نیا منصور؛ اسدالله یاوری؛ ناصر على منصوریان


نگرش سنجی روحانیت نسبت به تحزب در جمهوری اسلامی ایران (1357-1397)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 3928-3943

10.30510/psi.2022.320039.2812

مهدی پورعاشور؛ محمد جواد حق شناس؛ مصطفی ملکی


علل و عوامل توقف فعالیت های حزب جمهوری اسلامی از منظر نخبگان حزبی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 406-425

10.30510/psi.2021.262054.1771

مهدی محمدی بیدختی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ مصطفی کواکبیان؛ مرتضی محمودی