کلیدواژه‌ها = اقتصاد
ضوابط، رویکرد و الزامات حقوقی موفقیت تفکیک بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 4203-4216

10.30510/psi.2022.305472.2323

چنگیز مسیب زاده؛ علی پور عباس؛ حسین ملکوتی


بررسی آثار قواعد فقهی حاکم بر تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6441-6458

10.30510/psi.2022.360809.3931

محمدرضا حقیقی؛ فرج الله براتی؛ سید حسام الدین حسینی


آسیب شناسی سیاسی اجتماعی سرمایه گذاری مولددر ایران ۱۳۵۷-۱۳۹۸

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 5010-5022

10.30510/psi.2022.334528.3279

جواد بهمنی؛ اسماعیل شفیعی؛ محمدعلی شهریاری


ارائه مدل مفهومی توسعه ورزش بر اساس تمدین نوین اسلامی ایرانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1482-1496

10.30510/psi.2022.321580.2860

عباس علائی مقدم؛ مهدی نادری نسب؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ سیدعباس بی نیاز


نقش الحاق دولت ایران به سازمان تجارت جهانی با رویکردی بر تصدی‌گری دولت

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1866-1882

10.30510/psi.2022.318284.2756

قاسم بعدی بناب؛ ناصر مسعودی؛ اسماعیل صغیری


بررسی شناخت و تببین راهکارهای موجود برای اجرای اقتصاد مقاومتی از منظر حقوقی

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 107-120

10.30510/psi.2022.286465.1725

محمدرضا حقیقی؛ فرج الله براتی؛ سیدحسام الدین حسینی


سیاست های حقوقی اقتصادی حق فسخ در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 731-748

10.30510/psi.2022.313598.2585

احمد میرزائی گرمی؛ علیرضا لطفی دودران؛ مظفر باشکوه


ظرفیت های مهاجران افغانستانی در پیوند ایران و افغانستان

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 73-97

10.30510/psi.2022.302338.2224

حبیب اله فاضلی؛ محمدرضا شرف


اولویت بندی ابعاد تاب آوری در شرایط تحریم براساس دیدگاه شهروندان در تهران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 249-271

10.30510/psi.2022.267120.1445

قاسم ساعدی؛ عبدالرضا ادهمی؛ احمد سعیدی


تحلیل تاثیر اقتصاد سیاسی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران (مورد پژوهشی: تحریم های امریکا)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 515-536

10.30510/psi.2022.259489.1362

عبدالرضا احمدی؛ لنا عبدالخانی؛ روح الله شهابی؛ فریدون اکبرزاده