کلیدواژه‌ها = دادرسی عادلانه
بررسی وکالت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392؛ نوآوریها و محدودیتها

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1135-1150

10.30510/psi.2022.351752.3733

شهروز شهرویی؛ مهدی منصوری؛ محمدعلی حاجی ده آبادی


بررسی قواعد مهم کرامت انسانی درخصوص دادرسی عادلانه در فقه شیعه و حقوق

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 2296-2310

10.30510/psi.2022.305354.2318

فرحناز ناظری شربیانی؛ علیرضا صابریان؛ مریم آقایی بجستانی


واکاوی اصول حاکم بر تحصیل دلیل با تطبیق بین حقوق ایران وفرانسه

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6575-6586

10.30510/psi.2022.356635.3850

روح الله خلیلی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی


لزوم فوریت یا عدم فوریت اجرای قصاص عضو (در فقه امامیه و مذاهب خمسه)

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 933-945

10.30510/psi.2023.348327.3615

عبدالکریم عبداللهی نژاد؛ ابوالفضل قابل؛ عباسعلی سلطانی


رویکرد دادرسی اطفال و نوجوانان از منظر الگوهای سیاست جنایی

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 569-583

10.30510/psi.2022.282706.1674

علی فرهنگ؛ علیرضا سایبانی؛ امیرحسن نیازپور


حق برخورداری از وکیل در فرایند کیفری از نقطه نظر الگوهای سیاست جنایی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 230-247

10.30510/psi.2022.270826.1494

علی فرهنگ؛ علیرضا سایبانی؛ امیرحسن نیازپور