کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
چالش های جهانی شدن مجازات با تأکید بر جامعه سیاسی ایران

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2225-2239

10.30510/psi.2022.313779.2593

حدیث سادات حسینی؛ محسن رهامی؛ سیّد حسین هاشمی؛ سیّد محمود میرخلیلی


بررسی علل رشد پوپولیسم ملی گرا در غرب: مطالعه موردی پیروزی دونالد ترامپ 2016

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 417-445

10.30510/psi.2022.321846.2867

حسین همتی؛ قاسم ترابی؛ عباس صالحی نجف آبادی


مقاومت جهانی شده: جمهوری اسلامی ایران، فرصت ها و راهکارها

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-33

10.30510/psi.2020.244178.1227

مازیار آقاعلی نادرشاهی؛ محمدرضا تاجیک


سیاست جنایی حاکم بر جهانی شدن آئین دادرسی کیفری

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 469-484

10.30510/psi.2021.274380.1559

ولی الله بابایی راد؛ محمود مالمیر


تطبیق اندیشه های سیاسی و حقوقی روابط بین الملل در هزاره سوم

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 2700-2717

10.30510/psi.2023.400741.4335

شیما قلی اف؛ امیر محمد قلی اف


جهانی شدن و تاثیر آن بر حاکمیت ملی دولت‌ها

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 2421-2440

10.30510/psi.2024.186234.1015

روزبه احمدپور؛ سید باقر میرعباسی؛ ابو محمد عسگرخانی


جهانی شدن و تغییرات در کارکرد دولت مدرن

دوره 1، شماره 3، آذر 1397، صفحه 184-207

10.30510/psi.2022.272578.3142

روزبه احمدپور؛ سید باقر میرعباسی؛ ابو محمد عسگرخانی