کلیدواژه‌ها = بطلان
مبانی فقهی و حقوقی نظریه عدالت معاوضی در فقه امامیه و بازخورد اخلاقی و اجتماعی آن

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6659-6685

10.30510/psi.2022.356472.3844

سیده مریم موسوی؛ سعید شریعتی فرانی؛ سید مهدی جلالی


تبیین شرایط تحقق مسئولیت در ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 1428-1451

10.30510/psi.2022.320162.2844

محسن اناری؛ مظفر باشکوه؛ علیرضا لطفی دودران


بررسی بطلان شرکتها و آثار حقوقی آن بر ذینفعان آن

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1361-1380

10.30510/psi.2022.338864.3390

ابراهیم جلیل پیران؛ مهدی رشوند


بررسی وضیعت حقوقی قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 1039-1057

10.30510/psi.2022.333897.3252

ابراهیم قاسمی نژاد؛ احمد رضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری