کلیدواژه‌ها = شعر
جایگاه شعر در مناسبات سیاسی عصر تیموریان

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1456-1468

10.30510/psi.2022.324643.2953

علی پرورش رامکی؛ صالح پرگاری؛ کاظم میقانی؛ شهرام یوسفی فر


بررسی وضعیت اجتماعی و فرهنگی در ادبیات دوره ی سامانی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1532-1556

10.30510/psi.2022.316832.2697

فریبا آراسته؛ محمد صالح امیری؛ مریم جعفری