کلیدواژه‌ها = حقوق
اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 597-611

10.30510/psi.2022.302525.2232

محمد صابر خدابخشی؛ معین صباحی گراغانی


واکاوی حقوقی نقش تفاوت های شخصیتی زوجین در استحکام خانواده

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2882-2892

10.30510/psi.2022.316712.2711

حیدر رفعتی؛ امیر ملامحمدعلی؛ محمود قیوم زاده


نقش اضطرار بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2992-3003

10.30510/psi.2022.302249.2220

محسن رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده اصطهبانی


جامعه شناسی مدیریت شهری از منظر فقهی - حقوقی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 146-158

10.30510/psi.2022.302588.2237

عاطفه حسینی فرد؛ مسعود راعی


جامعه شناسی حقوق شهروند مجازی دروب تاریک

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2978-2991

10.30510/psi.2022.298253.2083

نفیسه نکویی مهر؛ مسعود راعی؛ فرامرز عطریان


حقوق مردم در سیاست های حکومتی حضرت یوسف و امام علی علیهم السلام

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1567-1581

10.30510/psi.2022.324607.2952

بی بی سعیده شمع ریزی؛ سید حمید شمع ریزی؛ شهربانو مهینی


بررسی تنبیه و پیامد های آن در مذاهب اسلامی و سیاست کیفری ایران

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1020-1039

10.30510/psi.2023.325372.2977

صادق فانی ملکی؛ احمد میر خلیلی؛ علیرضا سلیمی


بررسی تعارض اسناد در فقه امامیه و حقوق ایران (با تاکید بر تعارض سند عادی و رسمی)

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1400-1420

10.30510/psi.2022.349289.3645

محمد عطاردی مقدم؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجبزاده


بررسی ابعاد فقهی-حقوقی حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1597-1606

10.30510/psi.2022.295665.2005

حسن حسن زاده؛ علی میر ابراهیمی؛ علی چهکندی نژاد


حقوق ماهوی ناظر بر عدالت اجتماعی در حقوق موضوعه و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1028-1040

10.30510/psi.2022.314550.2616

حسن حسن زاده؛ علی میر ابراهیمی؛ علی چهکندی نژاد


سیاست جنایی حاکم بر جرایم علیه سلامت مصرف‌کنندگان در حقوق ایران و امریکا

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 768-814

10.30510/psi.2023.272758.1526

رضا شریفی؛ امیر پاک نهاد؛ غلامرضا سلطانفر


بررسی تقابل تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2319-2332

10.30510/psi.2021.317030.2708

تورج کوهستانی نژاد؛ مجید خزاعی؛ میثم تارم


نهج البلاغه و حقوق اساسی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 781-799

10.30510/psi.2021.241851.1212

سید رضا غرابی؛ خیرالله پروین؛ سهراب صلاحی


وضعیت حقوق بیگانگان در ایران و ماهیت مهاجرت بین‌المللی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 555-581

10.30510/psi.2021.295814.2032

علی کرم جلیل پیران؛ نادر مردانی؛ منصور عطاشنه


بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضا بدن در فقه و حقوق ایران

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399

10.30510/psi.2022.348422.3623

محمد بهنام نیا؛ سیروس شهریاری