دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقش دادستان در حفظ حقوق شهروندی با مطالعه قانون آیین دادرسی کیفری 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.30510/psi.2022.256654.1343

سعید مهرانفر؛ محمود اشرافی


اسباب معافیت شهرداری از مسئولیت مدنی با نگاهی به رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.315177.2649

مرصاد ابوذری؛ داریوش بابایی؛ علی مهبودی


تأثیر خصلت رانتیری دولت بر کارکرد دموکراسی‌سازی طبقه متوسط مدرن (1384-1392)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.266644.1440

محمد رستم‌پور؛ مسعود غفاری


تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در شکل گیری حزب توده ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.276412.1600

محمد باویر؛ جلیل دارا


ارائه الگوی پارادایمی پدافند غیرعامل جهت حفظ امنیت فرهنگی ج.ا.ایران با استفاده از روش داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.271979.1514

راشد جعفرپور؛ سوسن علایی؛ عباسعلی قیومی


مطالعه عوامل حمایتی و تعاملی تاثیر گذار بر انطباق فرهنگی دانشجویان ایرانی خارج از کشور (مورد تحقیق: دانشجویان پزشکی دانشگاه سیچنوا مسکو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.269703.1471

مرجان پورصفوی؛ کرم اله دانشفرد؛ رضا نجف بیگی؛ ناصر میرسپاسی


شایسته سالاری و سیاست سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان های دولتی (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.337468.3348

محمد رضا رسام؛ امین نیک پور؛ یاسر سالاری؛ سنجر سلاجقه


حفاظت از محیط زیست در حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.266922.1442

علی فقیه حبیبی


دلالت های سیاسی مکتب تفکیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.313042.2572

قادر پناهی قدیم؛ احسان شاکری خویی؛ رضا نصیری حامد؛ علیرضا اسمعیل زاد


بررسی تعارض اسناد در فقه امامیه و حقوق ایران (با تاکید بر تعارض سند عادی و رسمی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.349289.3645

محمد عطاردی مقدم؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجبزاده


تحلیلی جامعه شناختی بر پیامدهای فرهنگی شیعیان مهاجر ایرانی به منطقه دکن هند(منطقه موردی: حکومت بهمنیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.348969.3636

محمود سید؛ رقیه بابایی حسن سرا؛ سید علیرضا واسعی


سیر تطور قانونگذاری در رابطه با تصرف اراضی توسط دولت قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با نگاهی گذرا به حقوق کشورهای انگلیس و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.244911.1233

بهنام عباسی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ علیرضا مظلوم رهنی


سیاست دینی یعقوب لیث و وضعیت اقلیت‏های دینی در قلمرو صفاریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.334269.3267

یاور بیژنی؛ فیض اله بوشاسب گوشه؛ ناصر جدیدی


حکمرانی و مشروعیت اطاعت در اندیشه سعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.263777.1411

سید محمد سعید شجاعی؛ شجاع احمدوند


نقش تنظیم گری نظام حقوقی-بانکی ایران در تامین حقوق شهروندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.276023.1591

سید فتاح ابراهیمی؛ ایرج حسینی صدرآبادی؛ عبدالرضا برزگر


نقش جامعه شناسی سرمایه انسانی در امنیت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.275673.1587

سیدمحسن سعیدی کاخکی


بررسی میزان اهمیت عناصر و مولفه‌های منتورینگ معلمان جدیدالاستخدام در نظام آموزشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.302574.2242

پروانه نیرومند؛ جعفر قهرمانی؛ ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی


بررسی مسئولیت مدنی حاصل از نقض حریم خصوصی با رویکردی بر حقوق موضوعه و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.305368.2325

بهنام قنبرپور؛ سید رضا باقری


بصیرت دینی زنان با بهره گیری از آیات قرآن کریم در موضوع زنان، خانواده و ازدواج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.275054.1571

طاهره حسومی


«عدالت از منظر رهبران جمهوری اسلامی ایران»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.273603.1541

سیدمحسن میرحاجی


تحلیل ابعاد حسن نیت در قراردادهای داخلی و بین‌المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.345347.3536

میثم پایین محلی؛ علیرضا حسنی؛ علی اکبر اسمعیلی


ارزیابی و مبانی کارشناسی نظر اهل خبره با علم قاضی و شهادت درجوامع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.317575.2730

مرادعلی بهمنی؛ محمد رضائی؛ مرضیه پیله ور


تحلیل گفتمان- ایدئولوژی نظام آموزش و پرورش در‌ دولت اصلاحات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.285641.1711

سید بهروز موسوی بهبید؛ احمد علی حسابی؛ نبی الله ایدر


بررسی نقش الگوی مصرف رسانه ای بر سبک زندگی خانواده ایرانی (با تأکید بر شهروندان تهرانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.240655.1277

مرتضی توکلی؛ محمد رضا رسولی


ارائه و تبیین مدل هوشمندی سیاسی با تاکید بر پاسخگویی اجتماعی مدیران بخش دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.320046.2814

علی فیض‌اللهی؛ رضا خدایی محمودی؛ سلیمان ایران زاده


رویکرد دولت‌های آسیای مرکزی نسبت به گروه‌های افراط‌گرای اسلامی (مطالعه موردی حزب التحریر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.318373.2763

رحمت حاجی مینه؛ مریم نوری


رویه قضایی مقابله با شکنجه و پیشگیری از آن با نگرش به اسناد داخلی و اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اسناد بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.320845.2838

احسان نظری؛ فیروز محمودی جانکی؛ شهلا معظمی


مقاصد شریعت و چالش های جهان معاصر ، ضرورت بازخوانی مولفه های مقاصدی با رهیافت مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.333557.3239

سیف اله رحیمی؛ رحمت فرحزادی؛ جبرئیل امیدی


شناسایی مولفه ها و شاخصهای اصلی مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تامین سبز در صنعت خودرو (رویکرد کیفی داده بنیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.333438.3230

گلاره ساسانی؛ مسعود قربان حسینی؛ مرتضی قاسمی


بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در شرکت های بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.312323.2553

سید فرهاد انوشه؛ حسن قدرتی قزاآنی؛ حسین پناهیان؛ مهدی معدنچی زاج


تبیین ماهیت و عناصر ملکیت در پدیده های فکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.307147.2387

مرتضی سلطانی نژاد؛ امیر حمزه سالارزائی؛ علی خیاط


نقش وزرا و دانشمندان در ساخت و تجهیز کتابخانه‌ها در عصر سامانی (۲۶۱ – ۳۹۵ ه.ق / ۸۷۴ – ۱۰۰۴ م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.326426.3009

طیبه کاظمی ابیازنی؛ حمید رضا صفا کیش؛ نعمت احمدی نسب


ارائه الگویی عوامل موثر بر چسبندگی هزینه ها با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.335401.3298

ابراهیم فرجی گوگجلو؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده؛ احمد جعفریان


والا در معماری: آسیب شناسی معماری مسکونی کرج با تمرکز بر مفهوم امر والا از منظر لیوتار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.353372.3770

مهدی محمدی کیاکلااملشی؛ محمدرضا شریف زاده؛ حسین اردلانی؛ محمد عارف


رویکرد توافقی-ترمیمی در اعطای مهلت به متهم برای سازش کیفری) با نگاهی به حقوق فرانسه(

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.349128.3641

داود داورپناه؛ مرتضی ناجی زواره؛ عباس شیخ الاسلامی


تبیین پایبندی دولت ها به هنجارهای جهانی: مطالعه موردی تطبیقی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.30510/psi.2022.332274.3189

صادق حسین زاده؛ امین روان بد (نویسنده مسئول)؛ علی محمد حقیقی


جهانی‌شدن و مردم‌سالاری دینی؛ چگونگی گذار از چالش‌های هویتی جوامع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.30510/psi.2023.331847.3175

محمد محمودی کیا