دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. گفتمان‌ غالب جامعه ایرانی بر فرهنگ ورزش‌های مدرن در ایران (مطالعۀ موردی ورزش‌های سازمانیافته در سه دهه اخیر).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

10.30510/psi.2021.302365.2227

کمال جوانمرد؛ کامبیز صنعتی؛ زهرا حضرتی صومعه


2. شناسایی روندها و سناریوهای جامعه ایران در افق 1424 از منظر امنیت ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1400

10.30510/psi.2021.282786.1675

بهنام سرخیل؛ سیدمرتضی مرتضوی


3. تحلیل عوامل ناکارامدی احزاب سیاسی در دوره پهلوی دوم بر مبنای رویکرد ساختار- کارگزار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.30510/psi.2021.239420.1192

علی اکبر محمدی الموتی؛ سینا فروزش؛ غلامحسین زرگری نژاد


4. حدود اختیارات وکیل معامله از دیدگاه فقه و مقایسه آن با حقوق انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.30510/psi.2021.268567.1454

مریم معرفت ایزدی؛ ناصر مسعودی؛ حسن پاشازاده


5. مطالعه تطبیقی مکانیزم‌های نظارتی و اجرایی حقوق بشر در ایران و ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.30510/psi.2021.265497.1428

مسعود بیتانه؛ محمدحسین دهقان زاده؛ نادر مردانی


6. روابط ارامنه و گرجیانِ قفقاز با ایران ، از دورۀ شیوخ صفوی تا پایان حکومت شاه عباس اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.30510/psi.2021.247048.1254

جمیله عباسی عزیزلو؛ محمدعلی علیزاده


7. مداحی و سیاست ورزی در جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر مداحان و شاعران آئینی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.30510/psi.2021.240993.1204

غلامرضا پابرجا؛ مجتبی مقصودی


8. شناسایی و ارزیابی مولفه های موثر بر تجهیز منابع بانکی (رویکرد سیاست های اقتصادی ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.30510/psi.2021.273180.1534

محمدرضا باقرزاده؛ حمید گلی زاده؛ اسداله مهرآرا؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ مهشید شاهچرا


9. بررسی ترور از دیدگاه امام خمینی (ره) با تکیه بر قرآن و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.30510/psi.2021.279767.1638

قاسم ولی زاده بریمانلو؛ سید حمید حسینی؛ علی حسین احتشامی


10. مطالعه رفتار داعش با زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1400

10.30510/psi.2021.265004.1441

ریحانه بهار؛ عباسعلی رهبر


11. خرده گفتمان های اسلام گرایان انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1400

10.30510/psi.2021.249034.1274

محمدمحسن شارعی