تحلیل و بررسی بافت اجتماعی نمایندگان ادوار اول تا دهم پارلمان ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ دکترای تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

2 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین ، ایران

3 استاد گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

چکیده

پژوهش حاضر تلاش دارد تا با بررسی ده دوره نخست مجلس شورای اسلامی با رویکردی تحلیلی ـ مقایسه‌ای به بررسی و تحلیل بافت اجتماعی و تخصصی نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران طی ادوار اول تا دهم بپردازد و به این پرسش‌های بنیادین پاسخ دهد که نمایندگان پارلمان ایران طی ده دوره اخیر چه آرایش و ترکیب اجتماعی و تخصصی داشته‌اند؟ و اساساً میان ادوار فوق‌الذکر به لحاظ بافت اجتماعی چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی به چشم می‌خورد؟ برای پاسخ به این سؤالات نمایندگان مجلس شورای اسـلامی‌ ازنظر تـوزیع سنی، جنسیت، سابقه‌ی نمایندگی، تحصیلات و سوابق شغلی موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل‌ قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش حکایت از آن دارد که پارلمان ایران عمدتاً از میان رجال سیاسی با سابقه نمایندگی یا سوابق دولتی شکل‌گرفته است. روند تغییرات بافت اجتماعی نمایندگان نیز بیانگر افزایش میانگین سنی و توجه به مدارک آموزش عالی به‌خصوص در رشته‌های مدیریت و علوم سیاسی است. این‌گونه استنباط می‌شود که میزان شهرت نامزدها و عناوین آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در جلب‌توجه مردم و کسب آرای آن‌ها داشته است.

کلیدواژه‌ها