مؤلفه‌های همگرایی سیاست خارجی جنبش انصارالله یمن و جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

با آغاز بحران یمن که در پی حمله عربستان سعودی در سال 2015 به این کشور آغاز گردید، ائتلاف‌های مختلفی در سطح منطقه غرب آسیا و فراتر از آن شکل گرفت. ماهیت بسیاری از این ائتلاف‌ها واضح و مبرهن است. آنچه در میان طیف وسیعی از ائتلاف‌های مذکور هماره محل بحث و ابهام بوده، ائتلاف جمهوری اسلامی ایران و جنبش انصارالله یمن در عرصه سیاست خارجی بحران یمن است. درواقع عواملی که موجب شکل‌گیری این ائتلاف در سطح بین‌المللی میان دو بازیگر مذکور گردیده، مسئله پژوهش حاضر است. ازاین‌روی پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای نظریه سازه‌انگاری به گردآوری منابع کتابخانه‌ای پرداخته‌ تا بتواند به این سؤال اصلی پژوهش پاسخ دهد که «چه عواملی موجب همگرایی ایران و جنبش انصارالله در یمن شده است؟». اهمیت این پژوهش نیز از این حیث است که می‌تواند مهر بطلانی بزند بر ادعای بسیاری از کشورهای معاند ازجمله عربستان سعودی مبنی بر نظامی بنیاد بودن همگرایی و همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و جنبش انصارالله یمن. بااین‌وجود فرضیه پژوهش حاضر ازاین‌قرار است که هویت انقلابیگری و اسلام‌گرایی مشترک میان جنبش انصارالله یمن و جمهوری اسلامی ایران به‌اندازه‌ای برای دو بازیگر مذکور مهم است که هویت ایرانیگری ایران و عربیت انصارالله را تحت تأثیر قرار داده و آنان را در عرصه سیاست خارجی همگرا کرده است، به‌گونه‌ای که تلاش‌های عربستان سعودی جهت ایجاد شکاف عرب و عجم میان آنان کارساز نبوده است.

کلیدواژه‌ها