بررسی قابلیت تبیین اندیشه‌های شهید مرتضی مطهری در الگوی توماس اسپرینگز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

چکیده

شهید مطهری، یکی از افرادی می‌باشد که توانست با افکار و نوشته‌های خود، قدم بزرگی در جهت روشنگری در اسلام داشته باشد. مبارزه با تحریف، انحراف، تحجر و التقاط؛ از ویژگی‌های بارز ایشان بود و علت آن جامعیتی بود که در شخصیت ایشان وجود داشت است. باتوجه به اهمیت بررسی اندیشه‌های مطهری، مطالعه حاضر با هدف تحلیل و تبیین اندیشه سیاسی مطهری براساس الگوی نظریه توماس اسپریگنز انجام گرفت. روش تحقیق، به‌صورت تحلیلی-توصیفی و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات در قالب کیفی است. در این تحقیق بعد از بررسی مبانی نظری توماس اسپریگنز و همچنین اندیشه سیاسی شهید مطهری، به تحلیل و بررسی تفکرات سیاسی شهید مطهری براساس الگوی توماس اسپریگنز، پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان دادند تحجر و تجددگرایی افراطی، بی‌عدالتی و جهالت و جمود فکری؛ مهم‌ترین ریشه‌های بی‌نظمی می‌باشند که علت اصلی آن‌ها استعمار، تهاجم فرهنگی، نفوذ اندیشه‌های بیگانه و راه درمان آن احیای تفکر دینی، مبارزه با غرب‌گرایی و التقاط با غرب، ادامه دادن مسیر عدالت‌خواهی، استقرار ولایت‌فقیه و مردم‌سالاری دینی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها